Therapie en rouwbegeleiding
  • Therapeutische interventies vanuit de beginselen van de Gestalttherapie, de Contextuele therapie en de Psychosynthese. Echt contact maken vormt de basis van de behandeling, van meet af aan zoeken naar de Ik-Gij verbinding en naar datgene wat dat in de weg staat. Niet onnodig turen in het verleden, maar gericht op ineffectief gedrag alternatieven zoeken waardoor gedrag werkelijk veranderd kan worden.
  • Rouwbegeleiding, waarbij het vinden van je eigen rouwproces het uitgangspunt is. Voor de verwerking van een trauma hebben we rust, veiligheid en bescherming nodig, zodat we durven vertrouwen op het natuurlijke proces dat ons voltooiing, heelheid en uiteindelijk vrede zal brengen. Ieder rouwt op zijn eigen wijze en zoekt naar de weg om het leven weer vorm te gaan geven. Ik werk niet alleen aan de psychische kant van het verlies, maar kijk ook naar de fysieke kant ervan; waar zit de energie nog in bevroren toestand, zodat volledige verwerking nog uitblijft.                                                       
  • Coaching, waarbij ik me vooral richt op personal coaching met vragen als: Wat scheelt eraan?, Wat wil je? en Hoe kan je dat bereiken zonder te vechten?. Het doel daarbij is jou in een scheppende levenswijze te brengen.