Home

"Kijk eens om", zei hij en "zie waar je een stukje uit je verleden hebt overgeslagen dat je nu voor de voeten ligt, ... dat je nu belemmert voort te gaan op de weg die je wilt bewandelen". Daarna zette ik de eerste stap op mijn reis naar binnen.
 
We zijn van nature geneigd voort te gaan en nemen weinig tot geen tijd om om te zien en te leren van onze ervaringen.
Soms besluiten we eens stil te staan, maar vaker worden we door een schokkende gebeurtenis in onze omgeving daartoe verleid.

Als je eenmaal bereid bent een pas op de plaats te maken en daarbij wilt omzien kan KIJKEENSOM daarbij behulpzaam zijn. Niet door te zeggen hoe het moet, maar door je in de gelegenheid te stellen deze terugblik te maken en je te leiden naar 'blinde vlekken' en 'ongeopende deuren'.
Hierbij maak ik gebruik van de beginselen uit de Gestalttherapie, de Contextuele therapie, de Psychosynthese, Verlieskunde én van mijn eigen waarnemingen en ervaringen, opgedaan tijdens mijn terugblikken.